Creative

THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi đối với quy trình thiết kế bao bì không phải là một bí mật thương mại mà bắt nguồn từ kinh nghiệm.

Quá trình sáng tạo của chúng tôi được bắt nguồn từ các ý tưởng chưa được chọn lọc – nguồn gốc của sự sáng tạo và hợp tác. Các ý tưởng này sau đó được thảo luận và củng cố từ thiết kế đến chất liệu phù hợp và hoàn thiện sản phẩm. Chúng tôi hiểu rằng, trong bán lẻ, bao bì là yếu tố sống còn, chúng phải đại diện và đưa được thông điệp, truyền cảm hứng của sản phẩm đến trái tim và tâm trí của người tiêu dùng
Chúng tôi nắm bắt được bản chất của việc “nhìn và cảm nhận” qua những nghiên cứu về màu sắc và tâm trạng đối với chất liệu và hình ảnh. Bằng cách xác định rõ mục tiêu, chúng tôi tập trung chú ý vào cấu trúc và vật liệu để truyền đạt tín hiệu cụ thể đến người tiêu dùng. Các phác thảo sau đó được thảo luận và chỉnh sửa cho đến khi chúng có thể truyền tải những ý tưởng mạnh mẽ nhất, củng cố hình ảnh và thông điệp của thương hiệu.

Các thiết kế này tạo nền tảng vững chắc cho sự cảm nhận cả về xúc giác lẫn thị giác cho người dùng cả khi mở hộp và chia sẻ trải nghiệm với nhau, cũng giống như một bộ phim đầy lãng mạn cho khán giả khi họ dần đi đến một kết thúc có hậu.